Aktualności:


2015-04-08

Pomoc doraźna

Informujemy, że od  1 marca 2011r. NFZ zmienił zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Od dnia 1 marca NZOZ Vigilax nie udziela bezpłatnych świadczeń medycznych w tym zakresie. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta ( przez całą dobę) może zgłosić się do dowolnie wybranej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. Nagłe przypadki wymagające lekarskiej wizyty domowej zgłaszać można w NZOZ "PRIMA-MED" Zespół Poradni Specjalistycznych w Dopiewie, ul. Łąkowa 2, tel. 61-8-638-760 lub 61-8-942-062.