Aktualności:


2020-06-23

Kody recept

Od dnia 1 lipca 2020r. warunkiem koniecznym do otrzymania kodu na receptę jest posiadanie bezpłatnej aplikacji "pacjent.gov.pl". W przypadku nieposiadania telefonu komórkowego kod recepty będzie można uzyskać w rejestracji.