Aktualności:


2020-06-23

Organizacja pracy przychodni.

Informujemy, że z powodu utrzymującego się stanu zagrożenia infekcją Covid 19 organizacja przyjęć w przychodni pozostaje bez zmian. Na bieżąco odbywają się:
-teleporady
-umówione wizyty w gabinecie lekarskim
-powtarzanie leków (zamówienia prosimy składać w skrzynce na zewnątrz przychodni)
-szczepienia
-wizyty domowe
-wszystkie pozostałe usługi zgodnie z umową NFZ
W poradni chirurgicznej i reumatologicznej pacjenci przyjmowani są zgodnie z zapisami i podawanymi terminami przyjęć.
Pacjent wchodzący do przychodni musi mieć założoną maskę i dla swojego bezpieczeństwa, rękawice.