Aktualności:


2022-07-19

Pomoc doraźna - zmiana

Z dniem 1 lipca 2022r. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił Świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zapisanych do Przychodni Lekarza Rodzinnego Vigilax w Buku. Zmiana dotyczy również miejsca udzielania świadczeń. Nowa lokalizacja znajdować się będzie na ulicy Kolejowej 36/9 i 10 w Plewiskach.
Telefon 613077307