Aktualności:


2023-04-11

Zmiana adresu Pomocy Doraźnej

Z dniem 5 kwietnia 2023r. Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił adres Świadczeniodawcy udzielającego Świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zapisanych do Przychodni Lekarza Rodzinnego Vigilax w Buku. Nowa lokalizacja znajdować się będzie w Skórzewie ul. Kozierowskiego4/8  (Bizpark). tel. 613 077 307.