Aktualności:


2015-12-30

Skierowanie do szpitala

W przypadku leczenia szpitalnego każdy lekarz, jeśli tylko posiada prawo wykonywania zawodu, może kierować pacjenta do leczenia szpitalnego. Pamiętać należy, że lekarz kierujący świadczeniobiorcę do leczenia szpitalnego dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi kierującemu postawienie wstępnego rozwiązania stanowiącego przyczynę skierowania a także istotne informacje o dotychczasowym leczeniu.