Oferta


Świadczymy usługi z zakresu:

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:
(w ramach kontraktu z NFZ)
LEKARZE
PIELĘGNIARKI
POŁOŻNE


AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ:
CHIRURG (NFZ) 
REUMATOLOG (NFZ) W ramach prywatnych gabinetów współpracują z nami:

UROLOG (odpłatnie)
DIABETOLOG (odpłatnie)
ENDOKRYNOLOG(odpłatnie) 
GINEKOLOG (odpłatnie)