Oferta > Ubezpieczenia


W celu uzyskania bezpłatnej porady pacjent powinien posiadać przy sobie dowód osobisty.     
Osoby, których ubezpieczenia nie potwierdzi system EWUŚ są zobowiązane podpisać oświadczenie o przysługującym im prawie do bezpłatnej porady leakrskiej (według ich wiedzy) lub uiścić opłatę za wizytę.