Oferta > Badania Diagnostyczne


 Wykonujemy następujące badania diagnostyczne :
- USG
- EKG
- EKG Holter
- Holter ciśnieniowy
- KTG

- Spirometria 
Badania te wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza lub odpłatnie. 

- RTG - badania RTG dla Vigilaxu wykonuje NSZOZ Vilax w Buku, ul. Przykop 8 oraz Firma Zdrowie Szymańscy w Opalenicy ul. Powst.Wlkp.1  (konieczne skierowanie od lekarza).

Vis a vis przychodni mieści się również punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych. Badania dla pacjentów przychodni Vigilax wykonuje Laboratorium DIAGNOSTYKA 
(Al. Solidarności 36, Poznań). Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.00-11.00. Wyniki są dostępne w następnym dniu po badaniu (godz. 7.00-15.00).                                 
Oferujemy badania z zakresu:

          -hematologii i koagulologii
          -analityki ogólnej
          -biochemii
          -badań hormonalnych
          -diagnostyki infekcji i zakaźnictwa
          -markerów nowotworowych i osteoporozy
          -serologii
          -białek specyficznych
          -diagnostyki anemii
          -poziomu leków i narkotyków
          -kateholaminy
          -toksykologii
          -bakteriologii
          -badań wykonywanych metodą PCR
          -autoimmunologii