Ważne


Upoważnienie
Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych
             przez lekarzy dowolnie wskazanej przez siebie osobie (zgodnie z art.9 ustawy z dnia
             6 listopada 2008r). Formularz upoważnienia jest dostępny w Przychodni w punkcie
             rejestracji.


Skierowanie do szpitala
              W przypadku leczenia szpitalnego każdy lekarz, jeśli tylko posiada prawo 
              wykonywania zawodu, może kierować pacjenta do leczenia szpitalnego.
              Pamiętać należy, że lekarz kierujący świadczeniobiorcę do leczenia szpitalnego
              dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji,
              będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi kierującemu postawienie
              wstępnego rozwiązania stanowiącego przyczynę skierowania, a także istotne informacje 
              o dotychczasowym leczeniu. 

kontakt

kontakt