Aktualności


Upoważnienie
Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych
             przez lekarzy dowolnie wskazanej przez siebie osobie (zgodnie z art.9 ustawy z dnia
             6 listopada 2008r). Formularz upoważnienia jest dostępny w Przychodni w punkcie
             rejestracji.


Skierowanie do szpitala
              W przypadku leczenia szpitalnego każdy lekarz, jeśli tylko posiada prawo 
              wykonywania zawodu, może kierować pacjenta do leczenia szpitalnego.
              Pamiętać należy, że lekarz kierujący świadczeniobiorcę do leczenia szpitalnego
              dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji,
              będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi kierującemu postawienie
              wstępnego rozwiązania stanowiącego przyczynę skierowania, a także istotne informacje 
              o dotychczasowym leczeniu. 


Pomoc doraźna
              Informujemy, że od  1 stycznia 2020r. NFZ zmienił zasady korzystania z nocnej
              i świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji 
              lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta
              ( przez całą dobę) może zgłosić się do dowolnie wybranej placówki realizującej
              ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ.
              Nagłe przypadki wymagające lekarskiej wizyty domowej zgłaszać można 
              w NZOZ "Twoja Przychodnia" w Plewiskach,
              ul. Grunwaldzka 508, tel. 575292392.kontakt

kontakt